Ybbská cyklocesta - pridaný mikrobus

Cena
165 eur s DPH
20.05 - 21.05.23

Ľutujeme ale registrácia na tento zájazd už nieje možná. Zájazd je už ukončený.
Počet dní: 2
Termín: 20.05 - 21.05.23
Slovensko
Rakúsko
Min. osôb: 14
Max. osôb: 17
Min. vek: 12

Popis zájazdu

Všeobecný popis

Víkendové cykloputovanie prináša pohodových 107 km na bicykli popri rieke Ybbs. Cesta začína pri Lunzenskom jazere v regióne Eisenstrasse a postupne sa aj po trase bývalej železničky dostáva do oblati Mostviertel a končí v meste Ybbs, kde sa rieka Ybbs vlieva do Dunaja.

Prvá časť trasy začína pri Jazere Lunzer See, na úpätí kopca Dürrenstein, nachádzajúcom sa v nadmorskej výške 608 m n.m.. Jazero má dĺžku 1,7 km, šírku 0,5 km a maximálnu hĺbku 34 m. Na jazero plynule nadväzuje už spomínaná železnička, prinášajúca na cyklotrase príjemnú prírodnú scenériu a technické pamiatky – oblúkové mosty, ako aj krátky tunel.

Pokračovanie cesty je v regióne Eisenstrasse, so stáročnou tradíciou spracovania železa, ktorá si našla svoje miesto na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Druhá časť cykloputovania je regiónom Mostviertel. Tento región je známy ovocinárskou tradíciou, hlavne pestovaním hrušiek. Počet stromov-hrušiek sa odhaduje na približne 300000 ks. Za hlavné mesto tohto regiónu sa považuje mestečko Amstetten, ktoré tiež navštívime. Cykloputovanie pokračuje až do mesta Ybbs, ktoré predstavuje finálny bod Ybbskej cyklocesty.

Stravovanie a ubytovanie

Stravovanie je počas zájazdu zabezpečené formou polpenzie. Raňajky budú zabezpečené priamo v ubytovacom zariadení. Raňajky sú kontinentálneho typu (chlieb, šunka, syr, čaj, káva...), večere budú zabezpečené formou trojchodovej večere a budú podávané v reštaurácii v blízkosti ubytovacieho zariadenia. 

Počas dňa sa bude možné stravovať v stravovacích zariadeniach po ceste do finálneho

miesta každého dňa. Obedy sú príležitosťou spoznať Rakúsko aj z gastronomickej stránky.

Ubytovanie v penzióne. Izby dvojlôžkové, resp. apartmánové 2 a 2 (dve dvojlôžkové izby) v rámci jedného apartmánu. Apartmány sa nachádzajú v blízkosti penziónu. 

Sociálne zariadenie na izbe, resp. v rámci apartmánu. 

Orientačné časy odchodov

(časy budú upravené podľa počtu účastníkov z jednotlivých miest) Prosíme účastníkov z Trenčína o predzájazdové nakladanie bicyklov, resp. naloženie v Novej Dubnici pred odchodom autobusu. V Trenčíne bude možné len nastupovanie bez bicyklov. Cestou späť možné vystupovanie aj s bicyklom. (min. 5 účastníkov na nástupné miesto)

Nová Dubnica 3:30

Trenčín 4:00

Nové Mesto nad Váhom: 4:30

Bratislava 6:30

 

Programy

Oficiálny program každého dňa je uvedený v časti program zájazdu a bude upresnený počas zájazdu. Ku každej etape budú rozdané mapky. Pre prípadných záujemcov o dlhšie trate bude umožnené vlastné dotvorenie programu, ale na vlastnú zodpovednosť a náklady. 

V prípade, ak by bolo potrebné s ohľadom na individuálny program niektorých účastníkov zabezpečiť autobusovú dopravu mimo spoločnej trasy, sú títo účastníci zájazdu povinní uhradiť takto vzniknuté náklady.

Cena a platobné podmienky

165 Euro/osoba - zahŕňa ubytovanie, dopravu, polpenziu, DPH, sprievodcu CK, cyklomapky, poistenie CK

proti insolventnosti. 

- záloha 50 Euro do 2 týždňov od prihlásenia

- doplatok 115 euro do 15.04.2023

E-biky

V prípade, ak si chcete zobrať e-bike, prosím dajte nám to mailom vedieť. Príplatok za e-bike 10 Euro.

Upozornenie

S ohľadom na aktuálnu situáciu s energiami, resp. pohonnými hmotami si vyhradzujeme právo zvýšiť cenu zájazdu o neočakávané náklady v súlade s ustanovením §741c občianskeho zákonníka.

Itinerár

Deň 1 20.05.2023

Ranný odchod zo Slovenska do Rakúska. Časy odchodov budú upresnené podľa účastníkov z jednotlivých miest. Presun autobusom k jazeru Lunzen See. Vyloženie bicyklov a začiatok cykloputovania po Ybbskej cykloceste. Jazda po bývalej železničnej trase cez Göstling uprostred Göstlingerských Álp, ďalej cez obec známu spracovaním železa – Hollenstein an der Ybbs, pokračujúc cez obec Opponitz, populárnu destináciu pre rybárov – muškárov. Jazda na bicykli pokračuje až do kováčskeho mestečka Ybbsitz. (na bicykli cca. 62 km) Rozubytovanie, spoločná večera, voľný program.

Deň 2 21.05.2023

Raňajky v ubytovacom zariadení. Jazda na bicykli cez stredoveké mestečko Waidhofen an der Ybbs, následne pokračovanie na bicykloch v regióne Mostviertel smerom do hlavného mesta regiónu Amstettenu. Pokračovanie v cykloputovaní smerom na sever až do mesta Ybbs, našej finálnej destinácie. (na bicykli cca. 60 km) Práve v Ybbse sa rieka Ybbs vlieva do Dunaja. Naloženie bicyklov, voľný program v Ybbse. Následne odchod z Ybbsu na Slovensko. Príchod v neskorších večerných hodinách.

Formulár štandardizovaných informácií

Formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde v situáciách, ktoré nie sú upravené v časti A Kombinácia ponúkaných služieb cestovného ruchu predstavuje zájazd podľa zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 170/2018 Z. z.“). Vzťahujú sa preto na Vás všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 170/2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na zájazdy. Naša spoločnosť ZAINO s.r.o., IČO: 46879056, 018 51 Nová Dubnica (ďalej len „cestovná kancelária“) je plne zodpovedná za riadne poskytnutie zájazdu ako celku. Okrem toho ako cestovná kancelária sme v súlade so zákonom chránení, ak ide o refundáciu Vašich platieb a ak je súčasťou zájazdu preprava, ak ide o zabezpečenie Vašej repatriácie, pre prípad, že sa dostaneme do úpadku. Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z. \1\ Informácie o zájazde poskytované pred uzatvorením zmluvy o zájazde a)Všeobecné informácie o zájazde Ybbská cyklocesta b)cieľové miesto / miesta: trasa cesty: Ybbská cyklocesta - údolie rieky Ybbs termín začatia zájazdu:20.05.2023 termín skončenia zájazdu: 21.05.2023 dĺžka pobytu s dátumami: 20.05. - 21.05.2023 (2 dní - 2 cyklodní) počet zahrnutých nocí (ak ide o zájazd, ktorého súčasťou je ubytovanie): 1 c)Informácie o preprave druh a kategória dopravného prostriedku: preprava je zabezpečená zájazdovým autobusom trieda dopravného prostriedku: zájazdový autobus dopravné spojenia: autobusová doprava celý zájazd presný (ak to nejde určiť – približný) čas odchodu a návratu: Odchod: 20.05.2023 Nová Dubnica 03:30, Trenčín 04:00, Nové Mesto nad Váhom 04:30, Bratislava 06:30 Návrat: 21.05.2023 20:00 Nová Dubnica, Trenčín: 19:30, Nové Mesto nad Váhom 19:00, Bratislava 17:30 miesto odchodu a návratu: východiskové a výstupné miesto pumpa Dalitrans Nová Dubnica, ulica SNP, následne Trenčín pumpa OMV Električná ulica, Bratislava, OMV pumpa pri Auparku, Pri seči 6 miesta a trvanie zastávok: jednotlivé zastávky primerane nakladaniu bicyklov a nastupovaniu účastníkov (cca. 30 minút), cestou do finálneho miesta d)Informácie o ubytovacom zariadení Počas zájazdu sú 2 ubytovacie zariadenia: názov ubytovacieho zariadenia:Die Schmiede a Apartment Welser poloha ubytovacieho zariadenia: centrum obce Ybbsitz kategória ubytovacieho zariadenia:penzión, resp. apartmány trieda ubytovacieho zariadenia (a krajina, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie klasifikované): Pension Rakúsko), apartmány (Rakúsko) stupeň vybavenosti ubytovacieho zariadenia: základné, na izbe skrinky a postele, sociálne zariadenie na izbe základné charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia: ubytovanie v 2 dvojlôžkových izbách, 2 plus 2 lôžkových izbách, 2 plus 1 lôžkových izbách e)Informácie o stravovaní spôsob stravovania: rozsah stravovania: polpenzia - raňajky aj večere podávané v ubytovacom zariadení, raňajky kontinentálne, večere trojchodové (jednotné menu pre všetkých), nápoje pri večeru sú v cene forma stravovania: skupinové v rámci ubytovacieho zariadenia, bez obsluhy. Prvé organizované stravovanie večera 20.05.2023, posledné organizované stravovanie raňajku 21.05.2023. Obedná pauza bude začlenená v programe zájazdu. (obed nie je v cene zájazdu) f)Informácie o iných službách program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu: Podľa popisu na webstránke detailne (pozri vyššie) g)Skupinové zájazdy vymedzenie služieb cestovného ruchu poskytovaných cestujúcemu v rámci skupiny: približná veľkosť skupiny: max. 45 účasníkov g)Súčasťou zájazdu sú iné služby cestovného ruchu vymedzené v § 2 písm. a) štvrtom bode zákona č. 170/2018 Z. z. poskytované v cudzom jazyku NIE Ak áno, cudzí jazyk, v ktorom sa poskytuje iná služba cestovného ruchu: h)Informácie o vhodnosti cesty Zájazd je vhodný aj pre osoby so zníženou pohyblivosťou NIE Ďalšie presné informácie o vhodnosti cesty, o ktoré cestujúci požiadal, berúc do úvahy potreby cestujúceho: poskytneme na osobitný dopyt \2\ Informácie o cestovnej kancelárii, ktorá nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde (pri predaji zájazdu prostredníctvom inej cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry sa poskytujú uvedené informácie aj o tejto cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre) obchodné meno / názov: ZAINO s.r.o, cestovná kancelária sídlo / miesto podnikania: Trenčianska 82/21, 018 51 Nová Dubnica telefónne číslo: 0904 980 409 adresa elektronickej pošty:info@cyklozajazdy.eu ; zaino@zaino-travel.sk \3\ Informácie o cene a platobných podmienkach celková cena zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov: 165 euro (175 euro e-bike) (ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde, uvedie sa upozornenie, že do celkovej ceny zájazdu ešte môžu byť zahrnuté dodatočné náklady alebo poplatky); Cena zahŕňa: platobné podmienky vrátane povinnosti cestujúceho zaplatiť zálohu a jej výšku: 620 euro zahŕňa dopravu, polpenziu, DPH, sprievodcu CK, cyklomapky, poistenie CK proti insolventnosti. Platobné podmienky: záloha 50 euro do 2 týždňov od prihlásenia Platobné podmienky pre zaplatenie zvyšnej časti ceny: doplatok 115 euro do 31.03.2023 Príplatok za e-bike 10 euro za celý zájazd, splatný so zvyšnou častou ceny. Ak existuje povinnosť poskytnúť na žiadosť cestovnej kancelárie inú finančnú zábezpeku, informácie o tejto povinnosti a podmienkach, ktoré sa na ňu vzťahujú: nie \4\ Informácie o vízových povinnostiach, pasových povinnostiach a iných povinnostiach všeobecné údaje predpokladaná lehota na vydanie víz: nie sú potrebné informácie o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste: nie sú osobitné obmedzenia \5\ Informácie pre cestujúcich, ak sa na realizáciu zájazdu požaduje minimálny počet účastníkov Požaduje sa na realizáciu zájazdu minimálny počet účastníkov? ÁNO - ak nie je uvedené inak 30 účastnikov Ak áno, lehota, v ktorej musí byť cestujúci písomne informovaný o odstúpení od zmluvy o zájazde z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich: 1 mesiac pred zájazdom \6\ Informácie o poverenom zodpovednom zástupcovi alebo o inom subjekte, prostredníctvom ktorého je možné sa skontaktovať s cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou a komunikovať s nimi meno zodpovedného zástupcu / názov subjektu: Karol Margeta adresa zodpovedného zástupcu / sídlo subjektu: Trenčianska 82/21, 018 51 Nová Dubnica elektronická adresa: info@cyklozajazdy.eu ; zaino@zaino-travel.sk telefónne číslo: 0904 980 409 telefónne číslo pre núdzové situácie: 0904 980 409 \7\ Postúpenie zmluvy o zájazde Cestujúci má právo postúpiť zmluvu o zájazde inej osobe. Oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde inej osobe spoločne so súhlasom tretej osoby s postúpením je cestujúci povinný doručiť cestovnej kancelárii na trvanlivom nosiči v primeranej lehote, najneskôr však 7 dní pred začatím zájazdu, ak sa nedohodli inak. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných preukázateľných skutočných primeraných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich cestovná kancelária informuje. \8\ Zmena ceny zájazdu Cena zájazdu sa môže zvýšiť, ak je presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny, len ak sa zvýšia osobitné náklady bližšie špecifikované v § 19 ods. 2 zákona č. 170/2018 Z. z. (napríklad zmena cien pohonných látok) a ak sa v zmluve o zájazde uvádza, že cestujúci má právo na zníženie ceny podľa § 19 ods. 5 zákona č. 170/2018 Z. z. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Ak zvýšenie ceny presiahne 8 % ceny zájazdu, môže cestujúci od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného. Cestujúci si zároveň môže uplatniť práva vyplývajúce mu z bodu 9 tohto formulára. Ak si cestovná kancelária vyhradí právo na zvýšenie ceny, cestujúci má nárok na zníženie ceny, ak sa znížili príslušné náklady. \9\ Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde Ak sa pred začatím zájazdu zmení niektoré zo základných znakov služieb cestovného ruchu alebo cestovná kancelária nemôže splniť osobitné požiadavky cestujúceho, na ktorých sa dohodli, informuje cestujúceho o navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu; a práve cestujúceho navrhované zmeny v primeranej lehote: a)prijať (ak ich cestujúci v lehote podľa písmena b) b) neprijme, zmluva o zájazde zanikne), alebo b)odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a – prijať náhradný zájazd v rovnakej alebo vyššej kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve o zájazde; alebo nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, pričom cestujúci má právo na primerané zníženie ceny zájazdu; alebo – neprijať náhradný zájazd a následne si uplatniť právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré boli uskutočnené cestujúcim, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde. Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu spôsobenú cestujúcemu týmto odstúpením, ak a)počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však – 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní, – 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní, – 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo b)neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia cestovnej kancelárii plniť zmluvu o zájazde a cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu. \11\ Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim z dôvodu neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začiatkom poskytovania zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (napríklad ak existujú vážne bezpečnostné problémy v destinácii), ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta. V takom prípade odstúpenia od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil. \12\ Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim bez uvedenia dôvodu Cestujúci môže kedykoľvek pred začatím poskytovania zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde za primerané a odôvodnené odstupné. Cestovná kancelária je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijala, znížené o odstupné. Ak ide o zmluvu uzatvorenú mimo prevádzkových priestorov, je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde (oprávnenie cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez uvedenia dôvodu sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde). \13\ Zodpovednosť za poskytnutie zájazdu Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom č. 170/2018 Z. z. alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, je cestovná kancelária za podmienok vymedzených zákonom č. 170/2018 Z. z. povinná po oznámení cestujúceho alebo na základe vlastných zistení porušenia zmluvy o zájazde vykonať nápravu. Ak nápravu nevykoná, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu a)rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo b)nižšej kvality, ako je uvedené v zmluve o zájazde, s poskytnutím primeranej zľavy. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. V tom prípade a ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia, a cestovná kancelária poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny služieb cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia. Cestujúci môže od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a požadovať vrátenie časti ceny zodpovedajúcej cene služieb cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak došlo k podstatnému porušeniu zmluvy o zájazde a cestovná kancelária neodstránila porušenie zmluvy o zájazde ani nezabezpečila cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu v primeranej lehote určenej cestujúcim. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, cestovná kancelária znáša náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty. Obmedzenie nákladov sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola cestovná kancelária o ich osobitných potrebách informovaná aspoň 48 hodín pred začatím zájazdu. \14\ Zníženie ceny / náhrada škody cestujúcim Cestujúci má tiež právo na zľavu z ceny zájazdu a/alebo na náhradu škody, ak služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo neboli poskytnuté riadne. \15\ Poskytnutie pomoci cestovnou kanceláriou Cestovná kancelária je povinná bezodkladne poskytnúť pomoc cestujúcemu v ťažkostiach, a to aj pri neodvrátiteľných a mimoriadnych okolnostiach. \16\ Úpadok cestovnej kancelárie Ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku, platby cestujúcich budú refundované. Ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku po začatí poskytovania zájazdu a ak zájazd zahŕňa prepravu, zaistená je repatriácia cestujúcich. Cestovná kancelária uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 81360 Bratislava, IČO: 31322051, DIČ: 2020800353, IČ DPH: SK7120001361, : Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 383/B, poistenie si možno overiť priamo na webstránke poisťovne: https://www.union.sk/zoznam-cestovnych-kancelarii/. 0850 003 333 (domáce hovory), +421 2 2081 1811 (hovory zo zahraničia) union@union.sk. Cestujúci sa môže obrátiť na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, ak sú služby odmietnuté z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie.

Galéria